Význam kódu VIN /Vehicle identification number/
Identifikační číslo vozidla

Jedná se o mezinárodní značku vozidel ve smyslu identifikace. Jde o sedmnácti místný kód složený z písmen a číslic, který od roku 1983 určuje norma ISO. Používají se písmena a číslice z anglické abecedy, kromě písmen I, O a Q, kde hrozí záměna s číslicemi 0 a 1. Zpravidla se na vozidle nachází na místech špatně dostupných a spjatých s karoserií, z důvodu padělání. VIN může mít několik způsobů provedení a umístění. Vždy je na vozidle jeden identifikátor dobře čitelný a mnohdy bývá ještě několik kódu poschováváno různě na vozidle. ( z důvodu lepší identifikace rozebraných aut).

Kód výrobce (World Manufacturer Identifier)

Prvními třemi  znaky je vyznaznačen kód výrobce, jednoznačně daný. První písmeno je označení pro evropu S-Z. Druhé a třetí písmeno je upřesnění státu, ve kterém výrobce působí.

Popisný kód vozidla (Vehicle Descriptor Section)

Nachází se na pozicích 4-9, podle kterého poznáme model daného vozu. Každý výrobce si tuto část může navrhnout dle vlastní volby.

Jedinečné číslo (Vehicle Identifier Section)

Na kódovém místě 10-17, je schováno jedinečné číslo. Jedná se o pořadové číslo, které si výrobce udává sám, dle stanovených pravidel.  Na desáté pozici je velmi často uváděn modelový rok vozu. Znak A, znamená rok výroby 1980, B-1981 atd. až po Y-2000. Pak je pro rok 2001-2009 použito číslic 1-9. Od roku 2010 bude opět použito písmene A, 2011 písmeno B.... Na 11. místě se obvykle určuje konkrétní výrobní závod v rámci výrobce. Zbylé pozice se přidělují zpravidla sekvenčně, jako výrobní pořadí vozu.

Příkladné rozdělení VIN u Renaultu


Martin Trsek
WMI VDS VIS
pozice kód výrobce popisný kód vozidla jedinečné číslo
kód V F 1 C 4 0 1 0 5 D 0 1 2 3 4 5 6
Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Desatero účastníka dopravní nehody. 2. Zjisti, jak je na tom posádka havarovaného vozu.