Význam kódu VIN /Vehicle identification number/
Identifikační číslo vozidla

Jedná se o mezinárodní značku vozidel ve smyslu identifikace. Jde o sedmnácti místný kód složený z písmen a číslic, který od roku 1983 určuje norma ISO. Používají se písmena a číslice z anglické abecedy, kromě písmen I, O a Q, kde hrozí záměna s číslicemi 0 a 1. Zpravidla se na vozidle nachází na místech špatně dostupných a spjatých s karoserií, z důvodu padělání. VIN může mít několik způsobů provedení a umístění. Vždy je na vozidle jeden identifikátor dobře čitelný a mnohdy bývá ještě několik kódu poschováváno různě na vozidle. ( z důvodu lepší identifikace rozebraných aut).

Kód výrobce (World Manufacturer Identifier)

Prvními třemi  znaky je vyznaznačen kód výrobce, jednoznačně daný. První písmeno je označení pro evropu S-Z. Druhé a třetí písmeno je upřesnění státu, ve kterém výrobce působí.

Popisný kód vozidla (Vehicle Descriptor Section)

Nachází se na pozicích 4-9, podle kterého poznáme model daného vozu. Každý výrobce si tuto část může navrhnout dle vlastní volby.

Jedinečné číslo (Vehicle Identifier Section)

Na kódovém místě 10-17, je schováno jedinečné číslo. Jedná se o pořadové číslo, které si výrobce udává sám, dle stanovených pravidel.  Na desáté pozici je velmi často uváděn modelový rok vozu. Znak A, znamená rok výroby 1980, B-1981 atd. až po Y-2000. Pak je pro rok 2001-2009 použito číslic 1-9. Od roku 2010 bude opět použito písmene A, 2011 písmeno B.... Na 11. místě se obvykle určuje konkrétní výrobní závod v rámci výrobce. Zbylé pozice se přidělují zpravidla sekvenčně, jako výrobní pořadí vozu.

Příkladné rozdělení VIN u Renaultu


Martin Trsek
WMI VDS VIS
pozice kód výrobce popisný kód vozidla jedinečné číslo
kód V F 1 C 4 0 1 0 5 D 0 1 2 3 4 5 6
Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Máte zájem o členství v Renault Clubu? Informace a přihlašovací formulář najdete v sekci "Kontakt".