Jízda v zimě. Jak na smyk?

Jízda na sněhu

Přichází zima a s ní zvýšené riziko nehody.

Pojďme se podívat na to, jak takové nehodě předejít.

V zimě se můžete na silnici setkat s ledasčíms. Od suché vozovky přes mokrou, zasněženou nebo dokonce pokrytou ledem. Vždy, když v zimě vyrazíte na cestu je třeba uvědomit si, jaká venku panuje teplota. Je-li pod nulou nebo těsně nad ní, je třeba počítat s tím, že to bude klouzat. To že je přede mnou silnice suchá ještě neznamená že za nejbližší zatáčkou nebude vše jinak.

Typicky je třeba dbát zvýšené pozornosti všude tam, kam se nedostane sluníčko aby rozehřálo případné zmrazky na silnici. I namrzlá jinovatka může být jistou cestou do nemocnice – to v lepším případě. Vjíždíte-li tedy do zalesněného úseku, do místa sevřeného svahem, blížíte-li se do údolí, jedete-li kolem řeky nebo potoka, po mostě, tam všude dávejte velký pozor. Právě v těchto místech na Vás může čekat nemilé překvapení.

Ačkoliv to zní jako otřepané klišé, být připraven, předvídat, to je klíč k tomu abychom dojeli bezpečně. Tím, že se chováte za volantem předvídavě, eliminujete velkou část rizika. Dnes se tomu moderně říká defenzivní styl jízdy. Předvídání se totiž netýká pouze odhadu chování ostatních účastníků silničního provozu.

Obutí

Velmi důležitým pomocníkem na silnici jsou pneumatiky. Nikoliv výkon motoru nebo jedovaté brzdy nás udrží na vozovce. Pneumatiky jsou tím prvkem, který nás v kritické situaci může podržet a nebo také zradit. Při výběru pneumatik tedy věnujte pozornost jejich vlastnostem Velmi dobrým vodítkem bývají testy pneumatik pořádané renomovanými nezávislými hodnotiteli. Jejich výsledky naleznete pomocí vyhledávače na internetu velmi snadno.

Vím, že při koupi pneumatik hraje velkou roli jejich cena. Je třeba volit pečlivě a opravdu vážit co si koupím.

Protektory

Říkám hned zkraje: Zapomeňte na protektory. Je s nimi totiž potíž. Při koupi protektorů od většiny výrobců nevíte nikdy jaké pneumatiky sloužily jako základ pro obnovu (Popravdě neznám žádného výrobce protektorů, kde by se člověk dozvěděl, co je vespod.). Může se Vám tak snadno stát že koupíte pneumatiky, které budou každá jiná. Jiná značka základu, jiná konstrukce a jiná hmotnost. Z toho pak vyplývají zcela odlišné schopnosti pneumatik přenášet za různých podmínek síly na vozovku. Není výjimkou, že rozdíl v hmotnosti pneumatik představuje i 500 gramů. že se to projeví na rozdílné charakteristice útlumu kmitů, na přilnavosti je zcela nasnadě. Ano, jsou levné. To je ale jejich jediná přednost. I nejlevnější pneumatiky bývají lepší než nejlepší protektory.

Levné pneumatiky

Zde je opět na místě vážit, zda nízká cena je úměrná většinou horším jízdním vlastnostem. Opravdu levné pneumatiky většinou neobsahují směsi, které změkčují gumu při nízkých teplotách. Je-li pneumatika tvrdá má špatné jízdní vlastnosti. Nedobře přenáší jak podélné tak příčné síly. Brzdná dráha může být až překvapivě dlouhá. Važte tedy jestli investice o několik stokorun více do obutí není lepší než zmuchlaný plech, který by zmuchlaný být nemusel kdybyste zastavili o dva tři metry dříve.

Zatím jsme hovořili o schopnosti přenášet síly na suché nebo vlhké vozovce. teď přijde na řadu mokrá silnice. Té si v zimě také užijeme požehnaně. Podívejte se do testů, jak jsou pneumatiky hodnoceny na mokru.

Zcela záměrně na posledním místě hovořím o vozovce zasněžené. v našich zeměpisných šířkách najezdíme na sněhu a ledu jen malý zlomek zimního jízdního výkonu. Tím samozřejmě nechci říct, že by výkony na sněhu byly neméně důležité. Zde opět pomohou při výběru pneumatiky příslušné testy.

V každém případě doporučuji pořídit si na zimu druhou sadu ráfků. Většinou Vám pneumatiky budou sloužit několik sezón. Přezouvání pneumatik způsobuje zvýšené namáhání jejich boků a může je poškodit. Máte-li je kam uložit, vyplatí se to i finančně. Každého půl roku ušetříte několik stokorun za přezutí pneumatik. Můžete si je během hodiny na voze vyměnit sami a nemusíte se nikam objednávat, jezdit a čekat.

Letní pneumatiky

Letní pneumatiky v zimě na auto nepatří. Vlivem nízké teploty a vinou absence měkké směsi jsou poměrně tvrdé. Čím nižší teplota, tím horší jízdní vlastnosti. I na suché vozovce jsou vlastnosti letní pneumatiky o mnoho horší než u pneumatiky zimní. Opět můžete být nemile překvapeni dlouhou brzdnou dráhou.Všem, kteří frajersky tvrdí, že jsou na letních pneumatikách lepší než jiní řidiči na pneumatikách zimních vřele doporučuji vydat se s někým, kdo má zimní pneumatiky na zasněžené parkoviště nebo letištní ranvej a zkusit si zač je toho loket. V životě už jsem pár takových chlapíků zažil. Jejich překvapení opravdu nebylo hrané a ego dostalo povážlivé trhliny, když zjistili, jak jsou na tom bídně.

Argumentace že přizpůsobí své chování na vozovce typu pneumatik také nemůže obstát. Opilému chodci mimo přechod je úplně šumák, na čem jedete. Zničit si život kvůli pár stokorunám snad nikdo nechce.

Argumentace tím, že pneumatiky jsou drahé? Nezlobte se ne mne. Pneumatiky budete většinou používat 3 sezony (podle statistických údajů) a budete je střídat s letními. Kromě nutné investice do přezutí nebo druhé sady ráfků vás to nebude stát ani o korunu víc. Můžete ale ušetřit za klempíře.

Pamatujte, že doporučená minimální hloubka dezénu zimních pneumatik je alespoň 4 mm!

Smyk

Mám tedy dobré obutí a vydám se na cestu. Nikde není psáno, že zrovna tohle je všelék na to abych nedostal smyk. Mohu mít pneumatiky jako závodník, mohu předvídat jako profesionál, přesto se můžu dostat do situace, kdy tohle stačit nebude. Tak co s tím?

Trocha fyziky

V první řadě je třeba si uvědomit, že každá pneumatika dokáže přenést pouze určitou sílu, jejíž velikost je výsledkem všech sil, které na ni působí.

Základní síly, které budeme brát v potaz jsou dvě a působí podélně a příčně. Tyto síly se sčítají. Možná se ptáte, proč dělám exkurzi do hodiny fyziky. Je to prosté. Abych věděl, co mám dělat, musím vědět jak věci fungují. Až příliš často se setkávám s radami typu: “V zatáčce, když dostaneš smyk, tak šlápni na plyn a ono tě to vytáhne”. To je samozřejmě v naprosté většině všech případů holý nesmysl.

Jestliže tedy dostanu smyk, musím především účinně redukovat síly, které na pneumatiku, resp. pneumatiky působí, na velikost, kterou jsou schopny přenést. Právě toto jednoduché pravidlo je klíčem k úspěchu. V následujících řádkách se zcela záměrně vyhnu otázce trakce při regulovaném prokluzu kol, tedy driftování. Vrátím se k ní až v závěru článku. Teď se podíváme na smyky, které jsme si nepřáli.

Jak tedy redukuji v případě smyku nebo v okamžiku, kdy předcházím smyku síly působící na pneumatiku?

Není to těžké, chce to jen trochu cviku a někdy potlačení pudu sebezáchovy. Vím už že budu bojovat se dvěmi základními silami. Podélnou a příčnou. Příčnou sílu zmenším nebo eliminuji, pojedu-li rovně nebo pokud zmenším úhel natočení řízených kol. Zvětším tak poloměr zatáčení, zároveň snížím odstředivou sílu, což mi umožní účinněji brzdit. A naopak, pokud potřebuji zmenši sílu působící v podélném směru povoluji brzdu, nebo ubírám plyn. Zcela ji eliminuji v okamžiku, kdy vyšlápnu spojku a odpojím tak motor od hnané nápravy nebo hnaných náprav. To mi umožní lépe zatáčet. V kritické situaci kombinuji obě dvě techniky. buď dělám jedno nebo druhé. Buď zatáčím a nebo brzdím.

V praxi to vypadá tak, že zjistím-li, že jedu do zatáčky rychlostí, kterou nejsem schopen ji projet, brzdím co nejdéle v přímém směru, vždy s vyšlápnutou spojkou. Až snížím rychlost začnu opět s vyšlápnutou spojkou zatáčet.
S touto jednoduchou základní radou si vystačíte ve většině situací. Platí totiž zcela univerzálně pro všechny typy smyku. Jak pro nedotáčivý, tak pro přetáčivý.

Práce s volantem.

Už jsme si řekli, že mohou existovat různé druhy smyku. Nedotáčivý a přetáčivý jsou asi nejčastěji diskutované a také mají zcela zásadní vliv na to, co budeme s volantem provádět.

Nedotáčivý smyk

Nedotáčivý smyk je takový smyk, kdy přední kola mají nedostatek trakce aby přenesly sílu, která na ně působí. Předek vozu se nekontrolovaně sune ven ze zatáčky. Použiji tedy návod, který znám. Musím se rozhodnout, čím začnu. V každém případě vyšlápnu spojku. Pak budu řešit zda vůz začal zatáčet nebo ne. Pokud ano, mám způli vyhráno. Pokud ne, musím snížit rychlost. Srovnám kola do přímého směru. Krátce a intenzivně brzdím. Pak přestávám brzdit a otáčím kola tam, kam chci jet.

Přetáčivý smyk

Přetáčivý smyk je takový smyk, kdy záď vozu začne předbíhat v zatáčce předek. Většina z nás má vozy s předním pohonem, takže nás taková situace čeká většinou v případech, kdy deceleruji a současně se snažím zatočit. Zadní kola se odlehčí, ztratí trakci, tedy sníží se jejich schopnost přenášet sílu. Máte-li auto se zadním pohonem může taková situace nastat proto že přidáváte moc plynu. Lékem je pak jeho ubrání. Pokud to nepomůže jste na tom stejně jako řidiči s předním pohonem.

Tedy předbíhá-li mě záď vozu, vyšlápnu spojku. Zároveň točím volantem proti směru otáčení. Snažím se srovnat rychlost zádi s rychlostí předku vozu a docílit stejné rychlosti obou částí vozu. Při tomto typu smyku má auto tendenci směřovat dovnitř zatáčky jakmile se sníží síly působící na kola a ta se “chytnou”. Je tedy důležité vědět, kam mám nasměrována řízená kola v každém okamžiku smyku. Přetáčivý smyk má ještě jednu záludnou vlastnost. Má tendenci se vrátit. Jestliže to s natočením kol přeženu a dopustím aby se záď vozu smýkla na druhou stranu mám opět co řešit. Tentokrát však v obráceném gardu. Hodně takových smyků končí rozkýváním zádi ze strany na stranu a následným výletem mimo vozovku. Lze tomu předejít citlivou prací s volantem.

Nepropadejte panice

V obou případech je třeba nepropadnout panice. Kola se musí stále točit. Vůz se zablokovanými koly je neovladatelný a také brzdí hůř než pokud se kola odvalují. Ti z Vás, kteří mají vůz vybavený ABS mají výhodu. Pokud ABS nemáte, použijte techniku přerušovaného brzdění. Dělá se to takhle: Intenzivně, rytmicky sešlapávám brzdový pedál. Tím simuluji funkci ABS, které dělá totéž, jenže mnohem rychleji.

Co dělat objeví-li se přede mnou náhle překážka?

Do poslední chvíle se snažím co nejvíce snížit rychlost. Nezatáčím. Vyšlápnu spojku, brzdím. Jakmile snížím rychlost, provedu vyhýbací manévr. Spojku mám stále vyšlápnutou. Je možné, že tento manévr skončí jedním z výše popsaných smyků.

Co když smyk nemohu zvládnout?

Může se stát, že i když se budu chovat ukázkově, smyk nezvládnu a čeká mě výlet mimo vozovku.
V okamžiku, kdy dospěji k poznání, že :Tohle už nezvládnu, zachovám chladnou hlavu a hledám místo, kam auto pošlu. Musím tedy získat nad ním kontrolu jedním z výše popsaných způsobů a musím jednat rychle. Správným výběrem místa opuštění vozovky a možného následného střetu mohu zabránit škodám na zdraví i na majetku. Svém i cizím. Snažte se opustit vozovku popředu. Můžete nad ním získat kontrolu později. Snažte se vyhnout pevným překážkám jako jsou stromy, ocelové nebo zděné konstrukce (pokud mimo ně není něco ještě nebezpečnějšího. Např. rokle, řeka ap.). Vždy se snažte vyvarovat se střetu s protijedoucím vozidlem. Pamatujte, že rychlosti, stejně jako energie se sčítají! Jestliže je možnost vyhnout se střetu s protijedoucím vozem i za cenu opuštění silnice, opusťte silnici.

Mnoho situací lze zvládnout. Vždy potřebujete chladnou hlavu. Přečtení těchto řádek v žádném případě nestačí k tomu abyste dokázali situaci zvládnout. Nejlepší je trénink “na sucho” tam, kde nic nehrozí. Velká parkoviště a letištní plochy jsou na zkoušení si takových situací jako dělané. Máte-li situaci natrénovanou, budete rychleji a lépe reagovat v okamžiku, kdy to bude opravdu potřeba.
Pamatujte také, že pud sebezáchovy je nedobrý řidič. Pud sebezáchovy vás nutí tlačit pedál brzdy do podlahy. Naučte se tento pud potlačit. Nejlépe zase, jak jinak, tréninkem.

Řízený, chtěný, smyk

Tento druh smyku je skutečnou vysokou školou každého řidiče. Z knížek ani z jiného textu se ho nenaučíte. Chce to zkoušet, zkoušet, trénovat. Postavit si trať z kuželů, krabic či jiných věcí, co jsou po ruce a jsou dostatečně měkké aby nepoškodily auto a pak zkoušet, zkoušet a zkoušet.
Správný smyk ve správnou chvíli může na silnici pomoct.

Renault Club a škola smyku

Pro naše členy pořádáme každoročně jednodenní klouzání na sněhu na některém ze spřátelených letišť.  Při něm si trénujeme vyhýbací manévry, zvládání smyků a součástí bývá také projetí trati na čas.

Diskuse o ježdění v zimě a smycích


Viktor Kazda


Galerie


Renault 25 - Nedotáčivý smyk Renault Laguna - Přetáčivý smyk Renault 19 - Na startu


Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Věděli jste, že Renault Master, Opel Movano a Nissan Interstar jsou téměř stejná auta jen vyráběná na různých místech?