Auto France Specialista - zapojení Renault Clubu Česká republika

Auto France Specialista - zapojení Renault Clubu Česká republika

Projekt Auto France Specialista vznikl před 3 lety jako podpora neautorizovaných autoopraven, které mají dlouholeté zkušenosti s opravami převážně francouzských vozidel. Současná síť 30-ti autoservisů AFS pokrývá téměř celou Českou republiku a je určena pro majitele vozů Peugeot, Citroën a Renault. Plánováno je rozšíření sítě na 50 až 60 autoservisů, aby bylo zajištěno pokrytí celé České republiky. Cílem tohoto projektu je, aby měl každý majitel francouzského vozu svůj servis v dosahu. S touto aktivitou je pevně spjata firma Autobenex, která je zároveň motorem celé této aktivity.
Nyní se součástí tohoto projektu stává i Renault Club Česká republika. Naším cílem je zajistit našim členům kvalitní neznačkový servis, který budou moci naši členové navštívit s jistotou, že tam jejich vozu porozumí. Součástí projektu je poskytování výhod našim členům v podobě nadstandardních služeb nebo slevy z ceny práce nebo materiálu, případně obojího.

V průběhu následujících dní a týdnů bude docházet k uzavírání jednotlivých ujednání mezi námi a subjekty zapojenými do projektu. O nových partnerech klubu Vás budeme informovat na těchto stránkách (tak rychle jak jen mi budou síly stačit). Součástí informace o novém, partnerovi klubu bude i výčet výhod pro naše členy.

Servis zapojený do projektu poznáte podle loga zobrazeného na této stránce. Pokud je zároveň i partnerem našeho klubu bude vybaven certifikátem vydávaným naším klubem jakožto známkou prověřené kvality vždy na jeden rok.


Certifikát Renault Clubu Logo AFSZpět na seznam partnerů

Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Desatero účastníka dopravní nehody. 4. V případě nutnosti volej nejprve hasiče, záchrannou službu, pak policii.