1998 - Laguna Fever

Laguna Fever

Při hledání ideálního vozidla s nulovou emisí a velkou vytrvalostí se Renault přiklonil k prozkoumání všech přijatelných cest, především pak možnosti palivového článku, a to prostřednictvím projektu FEVER zahájeného v roce 1994. Zapojením dalších evropských partnerů - De Nora (Itálie), Ansaldo (Itálie), Volvo TD (Švédsko), Ecole des mines de Paris (Francie) a Air Liguide (Francie) -- získal FEVER podporu Evropské komise.      Cílem tohoto projektu bylo získat poznatky o integraci a použití palivového článku v automobilu. Pro Renault a jeho partnery to znamená cenné informace. Program FEVER byl uzavřen předvedením experimentálního vozu před Evropskou komisí v červnu 1998. Tento model, vyrobený na základě Renaultu Laguna Nevada a napájený palivovým článkem, je vozem s nulovou emisí a vytrvalostí dosahující 400 km.

FEVER je vozidlo na elektrický pohon, jehož energie se vyrábí v palivovém článku umístěném ve voze. Palivový článek napájený vodíkem zpracovává vzdušný kyslík a elektrochemickou reakcí mezi oběma těmito prvky vyrábí elektrický proud. Uvolňuje jen vodu a dusík, které zbyly z využitého vzduchu. 135 buněk článku poskytuje pod napětím 90V výkon 30 kWh. Kromě hledání samotného výkonu se při vývoji článku sledovalo, aby se podmínky řídily reálnými možnostmi výroby.

Konvertor následně zvýší napětí proudu na 250 V. Specifické pojetí tohoto konvertoru umožnilo dosáhnout 92% účinnosti na většině funkční plochy.

Tento proud napájí synchronní elektrický motor s navinutým rotorem, jehož úkolem je pohánět kola. Motor je přidružený k převodu s pevným poměrem; sestava umožňuje i zde dosáhnout vysokých výkonů - řádově 90-92% - na velké části funkční plochy.

Chod a kontrolu systémů řídí revizní jednotka. Je to specifický centrální počítač, který je pověřen i přiřazováním příkazů podsystémům s ohledem na hospodaření s energií.

Strategie fungování byly vypracovány a upřesněny digitální simulací. Sada baterií NiMH umístěných vpředu zajišťuje spuštění pomocných zařízení článku a sbírá energii během fáze brždění vozidla, přičemž při akceleraci a prudkém stoupání zvyšuje výkon.

Nezbytných 8 kg vodíku, bez kterého by článek nepracoval, se uchovává v tekuté podobě při teplotě -253°C v kryogenním zásobníku.


Viktor Kazda


Galerie


Laguna Fever - Pohonné ústrojí vozu


Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Věděli jste, že Renault Master, Opel Movano a Nissan Interstar jsou téměř stejná auta jen vyráběná na různých místech?