1995 - Next

Renault NextRoku 1995 Byl představen prototyp vozu NEXT. Jedná se o hybrid vybavený dvěma elektrickými motory v nábojích zadních kol a spalovacím motorem s nízkým obsahem škodlivin ve výfukových plynech. Dokud se vozidlo pohybuje rychlostí do 40 km/h, používá elektromotory. Jakmile je tato rychlost překročena, zapne se spalovací motor, který zároveň slouží k dobíjení baterií.


Viktor Kazda


Galerie


Renault Next Renault Next


Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Desatero účastníka dopravní nehody. 10. Pokud je to možné, zajisti průjezdnost kritického místa.