1974 - Renault BRV

Renault BRVK hlavním oblastem, jimiž se Renault zabývá, patří rovněž pasivní a aktivní bezpečnost vozidla. První studie, která se této problematiky týkala, byla zpracována v roce 1974 a jejím výsledkem byl model s názvem BRV (Basic Research Vehicle). Renault o tomto vozidle prohlašoval, že se nejedná o prototyp, předvýrobní model ani designérské cvičení. Změny a úpravy byly později přeneseny do praxe a byla jimi vybavována všechna později vyrobená vozidla.


Viktor Kazda


Galerie


Renault BRV Renault BRV


Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Desatero účastníka dopravní nehody. 5. Zraněným poskytni první pomoc.