Pravidla soutěží pořádaných RCČR

Soutěží se smí zúčastnit každý člen Renault Clubu Česká republika, který má řádně zaplacený členský příspěvek, nebo každý, kdo se bude srazu Renault Clubu Česká republika účastnit s vozem značky Renault. Soutěže se nesmí účastnit nikdo z představenstva Renault Clubu Česká republika a příslušníci jejich rodin. Pořadatel může povolit dle svého volného uvážení jízdu bez nároku na umístění. Taková jízda se nepovažuje za účast v soutěži.

Soutěží se v kategoriích vypsaných pořadatelem srazu tak, že body získané v jednotlivých soutěžích se započítávají do celkového hodnocení. Nad správností výsledků bdí sportovní komisař jmenovaný Renault Clubem Česká republika.

Posádka, která se přihlásí do soutěže je povinna tuto soutěž absolvovat od počátku až do konce v jednom voze. Výměna řidičů není povolena.

Sportovní komisař má právo vyloučit soutěžícího ze soutěže pro nedodržování pravidel jednotlivých soutěží nebo pro nesportovní chování. 

Použití elektronické navigace není dovoleno. Vozidla jí vybavená ji musí mít vypnutu, dodatečně namontovaná navigace (TomTom, Mio, Garmin ap.) musí být sejmuta. Nerespektování tohoto pravidla znamená diskvalifikaci.

Mobilní komunikace posádek v průběhu orientačních soutěží není dovolena. Odpovědi na soutěžní otázky musí získat každá posádka sama bez pomoci jiné posádky. Telefonování je povoleno pouze v případě krajní nouze (porucha, havárie, komunikace s pořadatelem). To platí pro všechny členy posádky.

Proti hodnocení v jednotlivých soutěžích nebo v celkovém součtu je možno podat protest při současném složení kauce ve výši 500 Kč. V případě podání protestu o jeho oprávněnosti rozhoduje představenstvo Renault Clubu Česká republika a sportovní komisař prostou většinou hlasů. Při uznání oprávněnosti protestu se kauce vrací. 

Losování o zvláštní cenu je prováděno veřejně, náhodným výběrem účastnické ankety odevzdané pořadatelům srazu před zahájením soutěže. Proti výsledku losování není odvolání. 

Renault Club Česká republika si vyhrazuje právo tato pravidla ve prospěch zábavy změnit podle uvážení.
Renault Club Česká republika

Mgr. Viktor Kazda 

předseda představenstva

Petr Rosol

místopředseda představenstva

Roman Velíšek

místopředseda představenstva

Chtěl po vás někdy policicta úplatek?
Ne nikdy
Naznačil, že by chtěl
Ano, ale nedal jsem mu ho
Ano, dal jsem mu ho
Úplatek jsem sám nabídl
Desatero účastníka dopravní nehody. 2. Zjisti, jak je na tom posádka havarovaného vozu.